ชุมพร ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ MEP ร้อง ผวจ.ชุมพร ผอ.โรงเรียนอนุบาลดัง เมินคำสั่ง รมว.ศึกษาธิการ ให้ลด งด ช่วยเหลือ ช่วงโควิด-19

16

ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโครงการ MEP ( Mini English Program โรงเรียนอนุบาลชุมพร กว่า 20 คน นำโดย นายชาคริต คลี่แก้ว เข้าพบ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร จากกรณีที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ยอมคืนเงินค่าเทอม ค่ากิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้มีการเรียนการสอนจริง และยังเรียกเก็บค่าเทอมใหม่ในปีการศึกษา 2564 ทั้งๆที่มีการประกาศเลื่อนการเปิดเทอมออกไปอีก ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยมี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนด้วย

โดยตัวแทนผู้ปกครองกล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลชุมพร ได้ละเลยต่อหน้าที่ราชการ จงใจฝ่าฝืนแนวทางของรัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง โควิด-19 และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้ดุลยพินิจในการ ลด งด ช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง

นอกจากนั้นปีการศึกษา 2563ที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 2 ได้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิกเฉยต่อการเรียกร้องของผู้ปกครองนักเรียนโครงการ MEP. ในการขอเงินคืนในส่วนของการทำกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ที่ไม่ได้จัดจัดกิจกรรมซึ่งได้จ่ายเงินเต็มในภาคเรียนปีศึกษาไปแล้ว โดยค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 12,000 บาท สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3  และจำนวน 17,500 บาท สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  แต่ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมพิเศษใดๆทั้งสิ้น เนื่องจาการแพร่ระบาดของโรงดังกล่าว

ชุมพร ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ MEP ร้อง ผวจ.ชุมพร ผอ.โรงเรียนอนุบาลดัง เมินคำสั่ง รมว.ศึกษาธิการ ให้ลด งด ช่วยเหลือ ช่วงโควิด-19 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนหลักสูตรของโครงการ MEP โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ไม่มีครูต่างชาติประจำห้องเรียน ไม่มีการสรรหาครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ ได้ปรับเปลี่ยนวิชาดนตรีสากลโดยจ้างครูอื่นมาสอนดนตรีดุริยางค์แทน ทำให้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีใหม่ ไม่ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ จากการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาในหลักสูตร MEP อย่างไม่โปร่งใสในปีการศึกษา 2564  และมีปัญหาการบริหารงานอีกหลายประการ

ชุมพร ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ MEP ร้อง ผวจ.ชุมพร ผอ.โรงเรียนอนุบาลดัง เมินคำสั่ง รมว.ศึกษาธิการ ให้ลด งด ช่วยเหลือ ช่วงโควิด-19 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ด้าน นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร ได้สั่งการให้ นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมกับให้นำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ชุมพร ในวันที่ 15 กรกฏคม 2564 ที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อใช้พิจารณาตามอำนาจหน้านที่ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ภาพ-ข่าว ทีมข่าว จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here