ชุมพร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นออกจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดพื้นที่เสี่ยง

6

นายพงศธร เนื่องชุมพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ นายธนวัฒน์ แจ่มแจ้กำนันตำบลปากน้ำ และผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดพื้นที่เสี่ยง ในเขต พื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายพงศธร เนื่องชุมพรกล่าว จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดพื้นที่เสี่ยง ได้นำเจ้าหน้าทีทำการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ ที่มีการร้องขอจากชาวบ้าน แผ่นที่จะดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เราได้ออกทำการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อทุกวัน

ตำบลปากน้ำชุมพร เบื้องต้นขอความร่วมมือคนในชุมชน ร่วมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 8 มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ Swab เก็บตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำไม้หรือก้านพลาสติกพันสำลีที่ปลอดเชื้อ สอดเข้าไปในจมูก เพื่อเก็บสารคัดหลั่งบริเวณหลังโพรงจมูก จากนั้น นำตัวอย่างที่เก็บได้ไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ในขั้นตอนก่อนการตรวจหาเชื้อ ได้มีการเก็บข้อมูลทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อง่ายต่อการติดตาม ซึ่งหลังจากนี้จะได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง   ทำการ ตรวจเชิงรุกคนขับรถบรรทุกและคนขับรถกระบะที่ขนสิ้นค้าทางทะเลออกต่างจังหวัด  พร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวด ต่อไป//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here