ชุมพร ผญบ.นำชาวบ้านลงขันกันเองตั้งจุดคัดกรองโควิดนำร่องหมู่บ้านแรก

1

ที่บนถนนสายสวี-บ่อคา บริเวณหน้าบ้านนายอัศนัย  ไชยะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 (บ้านบ่อคา)  ตำบลด่านสวี  อ.สวี จ.ชุมพร เป็นที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกในการร่วมมือร่วมใจกันของชุมชน ร่วมลงขันกันสมทบทุนเงินช่วยเหลือกันเอง เพื่อตั้งจุดคัดกรองเป็นแห่งแรกของจังหวัดชุมพร แม้ยังไม่มีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน เนื่องจากยังไม่มีการประกาศตั้งจุดตรวจตำบล

นายอัศนัย  ไชยะ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า หลังจากจังหวัดมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น จึงได้ออกสำรวจสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านหมู่ 3 ซึ่งมีมากกว่า 1000 คน 364 ครัวเรือน   97 เปอร์เซ็นต์ลงความเห็นให้ทางผู้นำชุมชนนำร่องในการตั้งจุดคัดกรอง เนื่องจากบ้านบ่อคาเป็นหมู่บ้านติดทะเลมีทางเข้าออกทางถนนเพียงสายเดียว ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเป็นชุมชนแออัด ถ้ามีบุคคลภายนอกเข้าออกโดยอิสระอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการนำเชื้อมาแพร่ระบาดภายในชุมชนได้ง่าย

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวอีกว่า  บ้านบ่อคา มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ “ประตูมหาสมุทร” หรือบ่วงแร้ว ซึ่งมีเชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ จึงทำให้ยังมีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทางเข้ามาเรื่อยๆเป็นประจำทุกวัน หลังจากทำหนังสือขออนุญาตตั้งด่านจุดคัดกรองจากนายอำเภอสวีเรียบร้อยแล้ว  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  3 คน  อสม. 22 คน และชุดคณะกรรมการหมู่บ้านอีกจำนวน 5 คน ทั้งหมดร่วมกันสลับสับเปลี่ยน  แบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองบุคคลต่างพื้นที่  สอบถาม  ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ ลงชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ รวมไปถึงคนในชุมชนเองเดินทางเข้า-ออกต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์

นายอัศนัย  ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้ยังไม่มีงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ เพราะยังไม่มีประกาศจัดตั้งจุดคัดกรองชุมชน ตำบล เหมือนรอบที่ผ่านมา แต่ก็มีภาคประชาชน ชาวบ้าน  เจ้าของธุรกิจ ห้างร้าน หรือข้าราชการ และพนักงานข้าราชการบางรายควักเงินส่วนตัวร่วมสมทบทุนบริจาคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับจุดคัดกรองเนื่องจากเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิ-19

 ด้านนายสมชัย  ภูริ  อายุ 69 ปี  อสม.ตำบลด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร กล่าวว่า  อสม.เป็นด่านหน้าในการตรวจคัดกรองเชื่อไวรัสโควิด-19 แต่ที่ผ่านมาก็มีปัญหาในการปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ ซึ่งบางคนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและไม่แจ้งทางหมู่บ้านทำให้การทำงานของ อสม.ยากขึ้นมีการเล็ดลอดไปบ้าง  แต่เมื่อมีการตั้งด่านการเล็ดลอดก็จะไม่มีการทำงานของ อสม.ก็ง่ายขึ้นสามารถสแกนบุคคลได้อย่างทั่วถึง

 ล่าสุดจากการรายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชุมพร) มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 41 ราย ผู้ป่วยในจ.ชุมพร 34 ราย จากพื้นที่เสี่ยง 7 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 449 ราย รักษาหายกลับบ้าน 173 ราย เสียชีวิต 2 ราย ยังนอนรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆภายในจังหวัดชุมพร รวมถึงโรงพยาบาลสนามรวม 274 ราย/

ภาพ-ข่าว /ประสิทธิ์  ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here