ชุมพร ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคาช่วยประชาชน

5

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พาณิชย์.ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดชุมพร” และปล่อยรถ Mobile โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลา 60 วัน กำหนดจุดจำหน่ายวันละ 8 จุด ทั้งสิ้น 480 จุดในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง คือ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้นด้วย

 ด้าน นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า กิจกรรม “พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดชุมพร” โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพของประชาชน เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น หมูเนื้อแดง น่องไก่ติดสะโพก ไข่ไก่ น้ำตาลทราย ในราคาส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าท้องตลาด และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำนวน 6 หมวด ประมาณ 80 รายการ ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดซอสปรุงรส หมวดของใช้ประจำวัน หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย หมวดผลิตภัณฑ์ซัก-ล้าง และหมวดยารักษาโรค สำหรับจุดจำหน่ายสามารถติดตามผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here