ชุมพร ปล่อยขบวนรถไปยังสนามสอบพร้อมควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมด 36 จังหวัด จำนวนผู้สมัครเข้าสอบ 498,700 คน  ในส่วนของจังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในสนามสอบภาคใต้ มีผู้เข้าสอบจำนวน 6,210คน ใน4สนามสอบ ประกอบด้วยโรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนสวีวิทยา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนละแมวิทยา ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเวลา 03.00 น.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดชุมพรพร้อมคณะอนุกรรมการฯ

 ได้เปิดห้องมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เพื่อนำข้อสอบไปสู่สนามสอบทั้ง 4 แห่ง โดยมีการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติ จากนั้นได้ร่วมปฏิบัติการอำนวยการ ควบคุมการสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่า จังหวัดชุมพรมีความตั้งใจ ให้ผู้เข้าสอบได้รับความสะดวกมากที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19และป้องกันการทุจริตการสอบ ให้การสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

อนึ่งระเบียบการสอบระบุการแต่งกายของผู้เข้าสอบว่า”ผู้เข้าสอบต้องใส่เสื้อยืดไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีตัวอักษรหรือลวดลาย สวมกางเกงวอร์มขายาว(ชนิดผ้ายืดเท่านั้น) ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆและห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ภาพ-ข่าว  ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here