ชุมพร ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน ในพื้นที่ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว หลังพบการบุกรุกผิดกฎหมาย

22

วันนี้ (17 มิ.ย. 64) นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สนธิกำลังลงพื้นที่ ตรวจสอบบ่อเลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนผิดกฎหมาย เตรียมตรวจยึดดำเนินคดี ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2564

นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และสนองต่อ นโยบายของรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งให้ดำเนินการกับผู้สมคบ และสนับสนุนอย่างเด็ดขาด

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ได้สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ กอ.รมน. ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง และผู้นำชุมชน ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 32 ไร่ จากการตรวจสอบในพื้นที่ พบว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งที่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ผิดกฎหมาย จึงได้ตรวจยึดจับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหลังจากการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด จะนำพื้นที่ที่ยึดคืนมาปลูกฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ให้กลับคืนมาเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อไป//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here