ชุมพร บ้านเนินทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เผยใช้กองทุนแม่ขับเคลื่อนแก้ปัญหาในชุมชนจนประสบความสำเร็จ

2

ที่บริเวณสามแยกบ้านเนินทอง หมู่ที่ 6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นางจีระพร  หนูชนะภัย ผู้ใหญ่บ้านเนินทอง ร่วมกับ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ผู้ใหญ่บ้านตำบลสลุย หมู่ที่ 1,2,3,5,6  สารวัตร ผู้ช่วย แพทย์ประจำตำบล อสม. นายชาญณรงค์ เสนเผือก กำนันตำบลสองพี่น้อง ผู้ใหญ่ประยูร เผือกจันทร์  รท.พิชาญ ฤทธิสุนทร กำลังทหาร  พ.ต.ท.สุนทร ขวัญช่วย  รอง ผกก.ป.สภ.สลุย  นายวิชาญ ชูสงค์ ชุดป้องกันรักษาป่า ผู้บริหาร และสมาชิก อบต.สลุย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โดยภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเดินจากหมู่บ้าน ไปตามถนนเพื่อรณรงค์พิษภัยยาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ไปที่บริเวณสามแยกบ้านนินทอง ซึ่งเป็นรอยต่อกับตำบลสองพี่น้อง จากนั้นได้นำป้ายรณรงค์ ขึ้นไปติดประกาศเจตนารมณ์ให้ประชาชนในตำบลสลุย และ ตำบลสองพี่น้อง  ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ที่ปัจจุบันมีการระบาดเข้าไปในทุกพื้นที่

นางจีระพร  หนูชนะภัย ผู้ใหญ่บ้านเนินทอง กล่าวว่า  วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด จึงได้ร่วมกันจัดรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติด  โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของพิษภัยยาเสพติด  เพื่อให้ทุกคนร่วมกันสร้างจิตสำนึก สร้างชุมชนให้เข็มแข็ง ขจัดปัญหายาเสพติด ซึ่งทั้งผู้ปกครอง หน่วยงานราชการ แกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น จึงต้องช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดที่สร้างปัญหาให้กับสังคม ชุมชนในปัจจุบัน

นายบุญสิน ผุดโรย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเนินทอง กล่าวว่า ในอดีตชาวบ้านได้รวมตัวกันโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านในอดีต เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อมา กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ได้เสนอให้บ้านเนินทอง เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาท จึงได้จัดงานฉลองกองทุนแม่ นำเงินที่ได้สมทบเข้ากองทุน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆนำเงินเข้ากองทุน ปัจจุบันมีเงินอยู่ 37,000 บาท ใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด มีการจัดชุดปฎิบัติการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดเสมอมาทำให้ประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่ง และ ได้นำเงินกองทุนให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here