ชุมพร นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี)นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

45

สส.ชุมพล จุลใส (ลูกหมี)  “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี”นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ นำร่อง รพ.ท่าแซะ เป็น รพ.แรก และที่โรงพยาบาลปะทิว และโรงพยาบาลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวีดชุมพร  และในวันนี้มาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม ในวันนี้  และจะไปทุกๆ โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรต่อไป

นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะกล่าว ขอขอบคุณที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันจัดสร้างรพ.สนาม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อต้องการผ่องถ่ายไม่ให้โรงพยาบาลหลักของเราทั้งโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และโรงพยาบาลชุมชน มีผู้ติดเชื้อล้นโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยทำได้ไม่ดี และพี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปจองเตียงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนัก โอกาสการแพร่เชื้อก็สูง และเสี่ยงต่อการที่คุณหมอและพยาบาลก็จะติดเชื้อไปด้วย ซึ่งก็จะไม่มีใครคนดูแลเรา กระผมได้พูดย้ำหลายครั้งว่าโรงพยาบาลสนามต้องรีบเกิด เราต้องทำที่นี่ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ที่จะผ่องถ่ายผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาล ประมาณ 10 วันบวกลบแล้วนะครับ คุณหมอประเมินและว่าอยู่ใกล้หายแล้วก็ไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้มีเตียงว่างในโรงพยาบาลหลัก ในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัด

นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) กล่าวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการแพร่ระบาดออกไปยังหลายจังหวัดและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศในการนี้  บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดชุมพร มีมาตรการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญอย่างไรก็ตาม

แม้ว่าภาครัฐจะออกคำสั่งกฎระเบียบขอความร่วมมือหรือบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณจึงได้จัดให้มีการจัดตั้ง รพ.สนามจังหวัดชุมพร ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ซึ่งมีทีมวิศวกรรมและทีมช่าง รีบเร่งรัดปรับปรุงสถานที่และระบบสาธารณูปโภค กระผมพร้อมด้วย “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี”  นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้ากันอย่างเต็มที่ จึงได้นำอาหารและเครื่องดื่ม นำร่อง รพ.ท่าแซะ เป็น รพ.แรก และจะไปทุกๆ รพ.ในจังหวัดชุมพร จนครบ/

ภาพ-ข่าว /ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร-ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here