ชุมพร ตำบลสลุย คว้ารางวัลชนะเลิศคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565

2

นายการันต์ จันทร์แสง กำนันตำบลสลุย นางวาสนา เสาวคนธ์ ผญบ.ม.3 นางจิระพร หนูชนะภัย ผญบ.ม.6 เป็นตัวแทนกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลสลุย เข้ารับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานในพิธีมอบ เนื่องในวันกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ

สำหรับตำบลสลุยนั้น ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีผลจากการที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตร ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจัง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน พื้นที่มีความสงบ ร่วมเย็น ทำให้มีผลงานชนะเลิศระดับจังหวัดของจังหวัดชุมพรหลายรางวัล เช่น รางวัลกำนันยอดเยี่ยม(แหนบทอง)ได้แก่ นายการันต์ จันทร์แสง กำนันตำบลสลุย , รางวัล ชนะเลิศ ทหารผ่านศึกดีเด่นภาคใต้ พลทหาร การันต์จันทร์แสง กำนันตำบลสลุย , รางวัลชนะเลิศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบจังหวัด ของนางวาสนา เสาวคนธ์ ผญบ.บ้านหินกูบ หมู่ที่ 3 , รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระดับจังหวัด

 โดยนายสุนทร บรรพต ผญบ.หมู่ที่ 2 บ้านใหม่สมบูรณ์ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการชุมพรอยู่เย็น เป็นสุข บ้านเนินทอง นางจีระพร หนูชนะภัย ผญบ.หมู่ที่ 6 ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองทุนแม่ของแผ่นดิน นายบุญสิน ผุดโรย ผช.ผญบ.ในฐานะประธานกองทุนแม่บ้านเนินทองหมู่ที่ 6 และยังมีรางวัลระดับอำเภออีกหลายรางวัล นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองท้องที่ของตำบลสลุย ได้ร่วมกันทำงานกับ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น อบต.สลุย โดยการนำของ นายอริรุท พลราม นายก อบต.สลุย ด้านการป้องกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี จึงทำให้มีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ปี2564 ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มากที่สุดของอำเภอท่าแซะในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here