ชุมพร ตรวจสภาพการจ้างงานในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย

0

ที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลซุมพร โดยคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการด้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเ ได้ลงพื้นที่ตราจลภาพการร้าง สภาพการทำงาน และการด้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประ มงทะเลแบบบูรณาการ ในทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร

โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล แรงงานจังหวัดชุมพร ดำรวจภูธรจังหวัดขุมพร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดชุมพร ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 1 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กองบังดับการปราบปรามการด้ามนุษย์ จัดหางานจังหวัดชุมพร ประกันสังคมจังหวัดชุมพร สวัสดิการและตุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเลอาวไทย บริเวณปากน้ำชุมพร เพื่อดิดตามการด้ามนุษย์และการไข้แรงงานผิดกฎหมาย

ซึ่งผลการ ตรวจเรือประมงในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ โดยเข้าตรวจเรือประมง แรงงานประมงทั้งหมด 151 คน เป็นคนไทย 18 คน สัญชาติเมียนมา 130 คน สัญชาติกัมพูชา 1 คน และสัญชาติลาว 2 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด โดยมีการตรวจสอบทะเบียนเรือใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้างเวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้แรงงานสำหรับการออกตรวจเรือประมงทางทะเลในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงานต่างด้าวในกิจการประมง รวมทั้งการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประมง ซึ่งภารกิจมีการตรวจเรือประมงในพื้นที่ วิธีการใช้แรงานต่างด้าวนั้นถูกต้องหรือไม่ ไม่มีการด้ามนุษย์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำประมงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here