ชุมพร ตชด. 41 มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

0

หอประชุมกองกำกับการ ตชด. 41 พ.ต.อ. จาริพัฒน์ ทองแดง ผกก. ตชด. 41 เป็นประธานมอบเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่เหล่าข้าราชการตำรวจ ที่มีผลการปฎิบัติที่ดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ โดยมี พ.ต.อ. กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์ รอง ผกก. ตชด. 41 และ พ.ต.อ. ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ รอง ผกก. ตชด. 41 ร่วมพิธี พ.ต.ท. อิสรา เจตนานัง สว. กด.ตชด. 41 กล่าวรายงานความเป็นมาของการมอบรางวันในวันนี้ และมีข้าราชการตำรวจของกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ 41 เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรมีทั้งสิ้น 98 นาย

ทางด้าน พ.ต.อ. จาริพัฒน์ ทองแดง ผกก. ตชด. 41 กล่าวว่า การเป็นข้าราชการตำรวจ ทุกท่านย่อมมีความคาดหวังด้วยกันทุกคน และวันนี้เราก็ได้มีพี่น้องข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 เข้ารับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ทั้งสิ้น 98 นาย อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จอีกช่วงหนึ่งของชีวิตข้าราชการตำรวจ อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ที่ได้นำเอาความรู้ความสามารถมาปรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ ทั้งยังมีความเสียสละและทุ่มเทอุทิศตน เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีระเบียบวินัยที่ดี ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของเหล่าข้าราชการตำรวจ ผมจึงขอให้ทุกท่าน จงตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุสาหะ ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตข้าราชการในวันข้างหน้าสืบไป.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคถณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here