ชุมพร ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

3

พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ เผย โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะ  เพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยในวันนี้ภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ  ในทุกสถานการณ์ของภัยพิบัติ  ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญยิ่ง ที่พวกเรา จะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ ในห้วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า  ภัยแล้งกำลังเกิดขึ้นกับทุกภูมิภาคของประเทศ  และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและกระจายหลายพื้นที่

 แม้พื้นที่ภาคใต้ซึ่งไม่น่าจะเกิดปัญหาภัยแล้ง  ก็ยังเกิดสถานการณ์ขึ้น  ฉะนั้นเราจะต้องมีความพร้อม  ที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”  ถือเป็นโครงการที่กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  โดยร่วมกับกลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน)  กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  ตลอดจนการประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงาน บรรเทาสาธารณภัยและทุกภาคส่วน   ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  เพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า  ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ  และพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร / ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here