ชุมพร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2565

5

  ชุมพร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีปรงผม และมอบผ้าไตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ผู้มีอุปการคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ บิดา มารดา ญาติ พี่น้อง พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ารับการ บรรพชาอุปสมบท นอกจากได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังได้มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติธรรม ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง 20 วัน แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อทุกท่านได้ลาสิกขาแล้วจะสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติดี ทำดี ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับ โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ วัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 9 คน//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here