ชุมพร จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน แก่สถานศึกษา ที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม

11

ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รวมในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนพระองค์  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย  ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร ได้รับเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเงิน  จำนวน  2  แห่ง  โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม อำเภอท่าแซะ เป็นเงิน 51,920 บาท  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน  1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ เป็นเงิน  23,100 บาท รวมเป็น  เงิน  75,020 บาท เพื่อให้สถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษา   เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว  หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าวไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน  เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม  เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน//

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อย่างหาที่สุดมิได้ โดยจะนำเงินพระราชทานไปใช้ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  และจักเทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและสถานศึกษาที่ได้รับเงินพระราชทาน  สืบไป

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here