ชุมพร จัดพิธีบวงสรวงสมโภชเสาหลักเมืองมหาเทพเทวาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวชุมพร

10

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีบวงสรวง สมโภชเสาหลักเมืองมหาเทพเทวา และประสาทน้ำมนต์หลักเมืองจักรพรรดิเทวาและประสาทพรเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและประชาชนชาวชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมือง ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร

 โดย จังหวัดชุมพร ได้อัญเชิญเสาหลักเมืองจำลอง ซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่ห้องปฏิบัติของงานผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร จากนั้นประกอบพิธีบูชาฤกษ์ บวงสรวงเทวดา พิธีบวงสรวงอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เทพเทวาผู้ปกปักรักษาจังหวัดชุมพร มหาเทพบรมครู และ 18 เทพจักรพรรดิ เพื่อประสาทน้ำมนต์หลักเมืองจักรพรรดิเทวาและประสาทพรแก่ผู้ร่วมพิธี

 จากนั้น เวลา 09.29น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชหลักเมืองชุมพร เจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและประชาชนชาวชุมพร ก่อนจะน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่นายอำเภอ และผู้เข้าร่วมพิธีต่อไป ซึ่งหลังจากเสร็จจากพิธีการแล้วได้มีการแสดงมหรสพสมโภช การแสดงเปิดตัวเพลง “รักชุมพร หลงชุมพร” โดยมีนางรำกว่า 300 คนร่วมการแสดง การแสดงโขน และการรำมโนราห์ถวายบูชาสักการะศาลหลักเมือง

 สำหรับ “ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร” ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดมาก่อน เป็นอาคารทรงปราสาท หลังคาจัตุรมุข ยอดปราสาททรงปรางค์ ภายในประดิษฐานเสาหลักเมือง เป็นเสาไม้เกาะสลักลวดลายไทย ลงรักปิดทอง โดยไม้ที่นำมาเป็นเสาหลักเมืองนั้นคือ “ต้นราชพฤกษ์” ซึ่งถือว่าเป็นไม้สิริมงคลสูงสุดในหมู่ไม้ทั้งหลาย เป็นไม้ที่มีอายุกว่า 100 ปีขึ้นอยู่ ณ วัดถ้ำรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของ “เมืองอุทุมพร” หรือเมืองชุมพร มาแต่ดั้งเดิม โดยทำพิธีตัดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2535 ต่อมาจังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์หลักเมือง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2535 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2535 ณ พระราชวังไกลกังวล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สรงน้ำ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงบรรจุแผ่นยันต์ยอดเสาหลักเมือง เพื่อทำพิธีเปิดศาลและเฉลิมฉลองต่อไป จากนั้นจังหวัดชุมพรได้กราบบังคมทูลและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศาลหลักเมืองชุมพร เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ซึ่งในปี พ.ศ.2565 ก็จะเป็นการครบรอบ 30 ปีพอดี ทั้งนี้การสร้างศาลหลักเมืองชุมพร เพื่อเป็นการแสดงกตัญญุตาคุณแก่แผ่นดิน อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างบ้านเมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมพร ตามโบราณประเพณีที่กำหนดให้มีศาลหลักเมืองด้วย// 

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร / ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here