ชุมพร จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป ออกรับบิณฑบาต ข้าว สาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ต่างๆ ณ บริเวณถนนปรมินทรมรรคา หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับบิณฑบาตครั้งนี้ จะได้นำไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือต่อไป/

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here