ชุมพร จัดกิจกรรม “1 กระทรวง 1 ฝ้าย” คลองกริม วังตะกอ อ.หลังสวน

0

นายวิสาห์ พลศิริวัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพีชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ จิดอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาลา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรม “1 กระทรวง 1 ฝ่าย”โดย อำเภอหลังสวน ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ทำฝ่ายกักเก็บน้ำไว้ไช้ในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง รวมทั้งใช้ในการช่วยชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมีน้ำหลาก ณ บริเวณ คลองกริม หมู่ 12 ต.วังคะกอ อ.หลังสวน จ ชุมพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า เมื่อตันปีที่ผ่านมา จังหวัดชุมพร ประสบปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วง สภาพอากาศแห้งแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกิดการขาดแคลนน้ำ ส่งผลต่อพืชผลและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในจังหวัดชุมพร ดังนั้น จึงมอบหมายการกิจให้หน่วยงานในจังหวัดชุมพรแต่ละกระทรวง ดำเนินกิจกรรม “1 กระทรวง 1 ฝ่าย” เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการทำฝ่ายชะลอน้ำ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

ซึ่งวันนี้ อำเภอหลังสวน ใได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาดส่วนในพื้นที่ ทั้งภาดเอกชน และชุมชน ตลอดจนพี่น้องจิตอาสาจากทุกภาดส่วน มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้ฝ่ายแห่งนี้สามารถชะลอน้ำในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ ใด้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง สร้างดวามชุ่มชื่นไห้กับพื้นที่การเกษตร และระบบนิเวศโดยรอบพร้อมเป็นจุดให้บริการน้ำเพื่อการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here