ชุมพร จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. รณรงค์ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

5

ที่ท่าเทียบเรือประมงปากน้ำชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยมีนายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทราบ และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. นี้

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย คือ ผู้บริหารจัดการการเลือกตั้ง ที่ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ / ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เปรียบเหมือนผู้เล่นเกม ที่ต้องอยู่ในกฎ ในกฎกติกา / และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ต้องรู้และรักษาสิทธิของตน หากทั้ง 3 ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง และสอดประสานกัน จะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส่และตรวจสอบได้ ตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งวันนี้ถือว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือต้องต้องรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิให้มากที่สุด

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here