ชุมพร จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

12

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดถ้ำเขาเกรียบ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนบูชาธรรม เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม จากนั้นพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และพระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม (ปธ.4) วัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แสดงธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ถวายจตุปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ ผ้าไตรแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร กราบพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ตามลำดับ

สำหรับกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ทางกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสร้างคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง มิให้สูญหายมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทย และนานาประเทศ//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร / ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here