ชุมพร จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรพ่อเมือง ซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ มีการติดตั้งระบบ Pouring water system in Songkran Festival

17

จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความกตัญญู สร้างความรักสามัคคี สร้างค่านิยมจิตสำนึกรักความเป็นไทย สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันประกอบกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารจังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และ นางธานั ชุมพร จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรพ่อเมือ…ท กฤชคงพันธุ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ซึ่งมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือวิธีการรดน้ำขอพรผู้บริหารจังหวัดชุมพร เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการติดตั้งระบบ Pouring water system in Songkran Festival 2022 เพื่อเป็นการป้องกันการสัมผัสใกล้ชิดและเข้าสู่วิถีชุมพร new normal ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19 โดย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ได้คิดค้นระบบโดยใช้ปุ่มกด เพื่อรดน้ำลงที่มือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ เป็นการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดชุมพรได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

 นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงมโนราห์ จากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา การเต้นลีลาประกอบเพลง “รักชุมพร หลงชุมพร” จากโรงเรียนศรียาภัย และทีมนักกีฬายิมนาสติกชุมพร อีกด้วย

ภาพ-ข่าว  ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here