ชุมพร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

5

ที่ หอประชุมจังหวัดชุมพร  นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ  และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร ร่วมในพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2563  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงทางเข้าอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง

นอกจากนี้ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2564 ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here