ชุมพร กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับชลประทานชุมพรบูรณาการพัฒนารักษาบ้านพ่อ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

21

กรณีที่ ผักตบชวามีจำนวนมาก ใน โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหนองใหญ่จังหวัดชุมพร    ได้รับการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา  จาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับชลประทานชุมพร   กำจัดผักตบชวา    ใน โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหนองใหญ่จังหวัดชุมพร ทางด้าน นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิตโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายสัญญา นาคสังค์ นายช่างโยธาอาวุโส และเป็นตัวแทนจาก นายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังและมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จากกองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้ร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหนองใหญ่จังหวัดชุมพร(บ้านพ่อของเรา) ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นเวลาร่วม 30 วันแล้ว และยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ต่อไป จนกว่าจะกำจัดปัญหาผักตบชวาในพื้นที่จะคลี่คลาย ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาสักอีกระยะหนึ่ง จึงจะกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ โดยมี นายธีรพงศ์ นาคน้อย และ นายกฤษณะชัย พันธุ์สุแด้ เจ้าหน้าที่จากกองบูรณะและบำรุงรักษา จากกรมโยธาธิการและผังเมืองมาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

จนทำให้พี่น้องประชาชนชาวชุมพร มีความรู้สึกขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ให้การสนับสนุน “เรือกำจัดผักตบชวา” ได้เข้ามาช่วยดำเนินการแก้ปัญหาผักตบชวาในครั้งนี้ อันเป็นส่วนหนึ่งใน “การพัฒนาบ้านพ่อหนองใหญ่” ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานโครงการไว้ เป็นมรดกตกทอดให้แก่ชาวไทยและชาวชุมพร อีกทั้งยังใช้พื้นที่ของโครงการฯ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชและผู้บริหารระดับสูงอีกในหลายกระทรวง

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหนองใหญ่จังหวัดชุมพร ยังได้ช่วยให้ชาวชุมพร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพรและใกล้เคียง รอดพ้นจากเหตุอุทกภัยมาแล้วในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยังช่วยลดความสูญเสียให้กับประชาชนอันนับค่าความเสียหายมิได้ ทำให้ประชาชนชาวชุมพรร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงช่วยให้ “ชาวชุมพร สุขร่มเย็นด้วยพระเมตตาบารมี”มาจวบจนถึงปัจจุบัน//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here