ชุมพร กรมโยธาธิการฯ ศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านปากหาดากมหาด

0

ที่ห้องอาคารศูนย์บริการชุมชน เทศบาลตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร นายทรงชัย ชูทิพย์  โยธาธิการและผังเมือง จ. ชุมพร เป็นประธานเปิด โครงการประเมินผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 3 ในพื้นที่ บ้านปากหาด(ปากมหาด) ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี นายกมลพล ขยันหา วิศวกรโครงการ บ.เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนซ์ จำกัด และ ผศ. ดร. สมฤทัย ทะสดวก ที่ปรึกษากรรมการด้านวิชาการเพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางการแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีตะกอนทรายที่มีบริมาณมาก

ทั้งนี้ทางกรมโยธาธิการฯ ได้ให้ บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด เข้าทำการศึกษาและจากการสำรวจก็พบว่า ยังมีตะกอนทรายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการสำรวจประชาชนในพื้นที่พบว่า อยากจะให้พื้นที่มีความสะอาดเพิ่มขึ้น และให้มีความแข็งแรงของเขื่อนให้สามารถรองรับการกัดเซาะในช่วงฤดูมรสุมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในปัจจุบันทั้งนี้ประชาชนต้องการ เทศบาลท่ายาง หรือ โยธาธิการจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในระยเวลาต่อไป.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here