ชุมพร กรมสุขภาพจิต จัดสัมมนาใน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จ.ชุมพร

2

ที่ห้องมรกตทวิน ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร นพ.พงษ์เธียร พันธ์พิพัฒไพบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมี นพ.อาทิตย์  เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และ นพ.นพพร  ตันติรังสี ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี สื่อมวลชน และบุลคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาล บุคลากรประสัมพันธ์องค์การปกครองท้องถิ่น(อปท) ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วม

นพ.พงษ์เธียร พันธ์พิพัฒไพบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้ให้เกียรติจังหวัดชุมพรจัดการสัมมนาใน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ทั้งนี้เนื่องจากสังคมในปัจจุบัน มีการใช้สื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก สื่อจึงมีความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ท่ามกลางภาวะวิกฤต เพื่อเฝ้าระวัง เตือนภัยและลดความตระหนกของประชาชนในสังคม เพื่อบรรเทาความเสียหายและคลีคลายสภาวะวิกฤต โดยนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม

เพราะวันนี้ สังคมส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาต่างๆ เช่น โรคซึมเศร้า อันจะนำไปสู่การฆ่าตัวตาย การอบรมในโครงการในวันนี้ จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจ สาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้า และพฤติกรรมการบ่งชี้ของการฆ่าตัวตาย อันมีพื้นฐานที่สำคัญของการฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันและให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปัญหาทางสังคมดังกล่าว ทางกรมสุขภาพจิต จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวันนี้ขึ้น.//

ภาพ-ข่าว ประสิทธ้์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here