ชุมพรเริ่มแล้ว ระดมกำลังกวาดล้าง-ป้องกันอาชญากรรม ภายใต้ชื่อ “สัญจรปลอดภัย”ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

6

ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร จ.ชุมพร นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร  รองผู้ว่าฯจ.ชุมพร เป็นประธานปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแก่สังคม  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

 นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร  รองผู้ว่าฯจ.ชุมพร กล่าวว่า “สิ่งสำคัญในอันดับแรก ขอใช้คำว่า “สัญจรปลอดภัย” หมายถึงจะไม่ใช่สัญจรทางบกเท่านั้น ทางเรือที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือเชื่อมต่อไปยังจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักคือสุราษฎร์ธานีท่าเรือทั้งหมดต้องปลอดภัย  รวมถึงการสัญจรภายในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนที่ประชาชนเดินทางเข้ามาต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ผู้การร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง

ความปลอดภัยที่สามคือ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสำคัญมากขณะนี้การหลอกลวงประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมันมากมาย ทั้งนี้ทางผู้การตำรวจได้กำหนดให้ชุดปฏิบัติการดำเนินการเรื่องนี้ด้วย  สุดท้ายอยากให้ปลอดภัยในเรื่องของโควิด โดยการจัดกิจกรรมใดๆทางศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมหรือดำเนินการทางเศรษฐกิจ ต้องมีมาตรการในการควบคุม นี่คือความปลอดภัยมี่จะเกิดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์นี้”

ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้ทุกสถานีตำรวจดำเนินโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ โดยทุกท่านสามารถสมัครเข่าร่วมโครงการ ได้ทางแอปพลิเคชั่น Police 4.0 หรือ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจทุกแห่งที่รับผิดชอบที่ท่านอาศัยอยู่ ระยะเวลาการปฏิบัติตามโครงการฯคือตั้งแต่วันที่ 8-17 เมษายน 2565 //

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here