ชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

2

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ กล่าวต้อนรับ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองแพร่ นางนิศากร พรมวัชรานนท์ ปลัดอำเภอเมืองแพร่ นายจิรพนธ์ ธงสิบเก้า เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลท่าข้าม นายสัมฤทธิ์   ข้ามสาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และประชาชนจิตอาสาตำบลท่าข้าม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมี นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมโครงการฯ          

การจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ฯ จำนวน 60 หน่วยงาน และมีประชาชนเข้ารับบริการของภาคส่วนต่างๆ จำนวน 400 คน ผลการจัดกิจกรรมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นประโยชน์สร้างความสุข เป็นหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here