ชื่นชมพ่อลูกเตรียมพร้อมกักตัวเอง 14 วัน กลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19 (พิษณุโลก)

6

นพ.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกชื่นชมครอบครัวพ่อ-ลูก ชาวพิษณุโลก กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงระบาดโควิด -19 ติดต่อสาธารณสุขขอคำแนะนำ เตรียมการทั้งก่อนและหลัง ทั้งยานพาหนะไปรับลูกชายนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทางกลับจากอิตาลี ห้องพักแยกตัวเอง  นับเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาด และเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ให้ความปฏิบัติตนภายใต้กรอบความคิดอย่างดีเยี่ยม สังคม ควรมีความเข้าใจว่า ผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ยังไม่มีเชื้อในร่างกาย  โดยรพ.พุทธชินราช  ได้ให้ปรอดวัดไข้ให้นักเรียนคนนี้ ได้วัดไข้ตัวเองตลอดทั้งวัน และมีจนท.ไปตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายทุกวัน  ขณะนี้  ยังปกติ  เป็นคนไทยคนหนึ่ง ควรให้ความเมตตา ใส่ใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง คนไทยจะก้าวผ่านวิกฤติ โควิต-19 ด้วยสังคมสมานฉันท์

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ์ จ.พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here