ชาวแพร่ “เตรียมรับมือ” หลัง พ่อเมืองแพร่ เตือน 3 พื้นที่ วังชิ้น ลอง และเด่นชัย อาจมีน้ำท่วมฉับพลัน

7

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดได้มีความห่วงใยประชาชน โดยในระยะนี้ขอให้ประชาชน เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พายุโซนร้อน “โนรู” ในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2565 โดยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เน้นย้ำ ให้เตรียมพร้อม เฝ้าระวังรับสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ อำเภอวังชิ้น ลอง เด่นชัย ให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจเกิดน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และเฝ้าระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และท้องถิ่นติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ทราบทันทีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโซกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า

สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย 2. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน 3. ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อนLineID@1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง 4. ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่าดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน 5. ติดต่อสอบถามได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และหากเกิดสถานการณ์ให้รายงานมายังจังหวัดทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5453 3680 โทรสาร 0

5452 2513 

นายอภิรักษ์ จิรัตถิติกุล ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จ.แพร่ กล่าวว่า จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจเกิดน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และเฝ้าระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตมีการแจ้งเตือนในกลุ่มให้สมาชิกกลุ่ม ซึ่งมีทั้งประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ ที่ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดแพร่ คาดพื้นที่ 3 อำเภอ อาจจะมีผบกระทบ คือ วังชิ้น ลอง และเด่นชัย อาจมีน้ำท่วมฉับพลัน ไหลหลาก ล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง พายุโซนร้อน “โนรู”  ในส่วนพี่น้องชาวแพร่ ต่างเตรียมรับมือ หลัง พ่อเมืองแพร่ เตือนว่า  3 พื้นที่ คือ อ.วังชิ้น อ.ลอง และและ อ.เด่นชัย อาจมีน้ำท่วมฉับพลัน ไหลหลาก ล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง พายุโซนร้อน “โนรู นี้ เช่นกัน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here