ชาวแพร่ “ยิ้มรับ” หลังกรมท่าอากาศยาน เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแพร่

1

ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ ซึ่งกรมท่าอากาศยานจัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในงานศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานแพร่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินและผู้โดยสาร แต่มีลานจอดเครื่องบิน ที่สามารถรองรับอากาศยานไม่เกิน 80 ที่นั่ง ได้เพียง 2 ลำ อีกทั้งอาคารผู้โดยสาร และความยาวทางวิ่ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการท่าอากาศยานในอนาคต กรมท่าอากาศยาน จึงมีแนวคิดที่จะขยายความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานแพร่ จาก 1,500 เมตร เป็น 2,100 เมตร จึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ธาราไลน์ จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดของประชาชนก่อนการจัดทำแบบรายละเอียดการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นมานั้น           

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ความเป็นมาความสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษา ร่วมถึงแนวคิดในการพัฒนาโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจ ตลอดจนเจ้าของที่ดินในทางเลือกของการศึกษาครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมประมาณ 850 คน ทำให้ต้องแบ่งการประชุมออกเป็น 9 กลุ่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรมชูม อีกช่องทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมประชุม

จากเรื่องดังกล่าวชาวแพร่จากหลายองค์กรหน่วยงาน ต่างแสดงความยินดีกับที่จังหวัดแพร่ได้รับโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งในอนาคตแล้วจะทำให้จังหวัดแพร่ มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านที่จะตามมาอีกมากมาย

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here