ชาวแพร่ ยิ้มรับ คาราวาน Big Bike เยือน จ.แพร่ เดินทางสู่อำเภอลอง เยี่ยมชมชุมชนยลวิถี และแหล่งท่องเที่ยว

3

บริเวณหน้าคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวคาราวาน Big Bike ที่เดินทางมาเที่ยวประเพณีลอยกระทงเมืองแพร่ ในค่ำคืนที่ผ่านมา และมีการปล่อยขบวน Big Bike เพื่อเดินทางสู่อำเภอลอง เพื่อเยี่ยมชมชุมชนยลวิถี และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอลอง                 

สำหรับชุมชนคุณธรรม “วัดศรีดอนคำ” ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ชุมชนจากทั้งหมด 228 ชุมชน จากกระทรวงวัฒนธรรมที่ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ

พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) คลี่คลาย เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                 

นอกจากชุมชนยลวิถี แล้วอำเภอลอง ยังมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดอนทราย หมู่ที่ 7 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here