ชาวแพร่ “ขอบคุณ” ไฟฟ้าแพร่ ที่เปิดโครงการ “PEA จัดระเบียบสายสื่อสาร ปรับปรุงภูมิทัศน์

8

บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ “PEA จัดระเบียบสายสื่อสาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองแพร่

โดยมีกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารใต้แนวระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัดสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน  รวมถึงตรวจสอบบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมบริเวณถนนคำลือตั้งแต่แยกประตูมาร ถึง แยกศาลจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1 กิโลเมตร และจะดำเนินการในบริเวณอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ มีนายบุญชู ตรีอินทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ นำพนักงานในสังกัด ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เขต 31 (ลำปาง), เทศบาลเมืองแพร่ และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมเข้าร่วมกิจกรรม

นายบุญชู ตรีอินทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเป็นประจำในทุก 1 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ PEA จัดระเบียบสายสื่อสาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา หรือผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ จะจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณถนนคำลือ ตั้งแต่บริเวณแยกประตูมาร ถึง สี่แยกศาลจังหวัดแพร่  

นายบุญชู ตรีอินทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเป็นประจำในทุก 1 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ PEA จัดระเบียบสายสื่อสาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา หรือผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด  โดยจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณถนนคำลือ ตั้งแต่บริเวณแยกประตูมาร ถึง สี่แยกศาลจังหวัดแพร่

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here