ชาวเหมืองหม้อฯ จ.แพร่ “แสนดีใจ” หลัง จุติ ไกรฤกษ์ รมต.พม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือ

3

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี “เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเหมืองหม้อ และโรงเรียนครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนและต่อยอดงานด้านการพัฒนาและสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยให้บูรณาการงานของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พม. แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการพัฒนาอย่างตรงจุด และครอบคลุมในทุกมิติโดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and  Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมมอบโล่รางวัล อพม. ดีเด่น จำนวน 7 ราย อพม. ดีเด่นพิเศษ จำนวน 2 ราย อพม. ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) จำนวน 2 ราย อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 24 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ อพม. ทุกคนที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด เวลา อุทิศตนทำงานเพื่ออำนวยประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายสนับสนุนงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ตลอดจนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

ในการนี้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ “แม่เลี้ยงติ๊ก” นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมศักดิ์สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ นายพรมมา คำแปน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ฝ่ายปกครอง แกนนำกลุ่มต่างๆ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวง พม. ร่วมเป็นเกียรติด้วย

จากการลงพื้นที่ของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี “เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเหมืองหม้อ และโรงเรียนครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนและต่อยอดงานด้านการพัฒนาและสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยให้บูรณาการงานของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พม. แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนั้น ในส่วนของพี่น้องชาวบ้านตำบลเหมืองหม้อและใกล้เคียง “ต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง” ที่รัฐมนตรีฯ ได้ลงมาให้ความสนใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่โดยเฉพาะที่ตำบลเหมืองหม้อน้ำว่าเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างยิ่ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here