ชาวอำเภอสองพี่น้องไม่ทิ้งกัน อาม่าใจบุญ แจกถุงยังชีพสู้ภัยโควิด 230 ชุด(สุพรรณบุรี)

0

ที่สุพรรณบุรี นางทองใบ  ฤทธิเผ่าพันธุ์ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 287 หมู่ 7 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสิริพงศ์  ฤทธิเผ่าพันธุ์ ลูกชาย กำนันตำบลดอนมะนาว พร้อมด้วยครอบครัวฤทธิเผ่าพันธุ์ ได้นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งข้าวสาร ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำดื่ม กว่า 230 ชุดมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องน้องประชาชน หมู่ 7 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไวรัสโควิด 19 ระบาด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สู้กับภัยไวรัสโควิค19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นายสิริพงศ์  ฤทธิเผ่าพันธุ์ กำนันตำบลดอนมะนาว กล่าวว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนทั่วโลกต่างประสบปัญหาเรื่องการทำมาหากินเนื่องจากโรคไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว และที่ ต.ดอนมะนาว พี่น้องประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา นายไพฑูรย์  วงค์วรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ได้นำถุงยังชีพมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ก็ได้เพียงเบื้องต้น ดังนั้นตนพร้อมครอบครัวฤทธิเผ่าพันธุ์  จึงร่วมกันจัดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคริโภคประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา และน้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่ หมู่ 7 ต.ดอนมะนาว เป็นการช่วยเสริมต่อจากนายไพฑูรย์  วงค์วรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ที่แจกจ่ายไปก่อนหน้านี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ระบาด โดยก่อนเข้ารับแจกของได้มีเจ้าหน้าจาก รพ.สต.ดอนมะนาว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม.มาตรวจวัดไข้ และให้ทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดเก้าอี้ เข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19

 สำหรับถุงยังชีพที่นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้เป็น วันคล้ายวันเกิดของนางทองใบ  ฤทธิเผ่าพันธุ์ อายุ 87 ปี คุณแม่ ทุกปีครอบครัวฤทธิเผ่าพันธุ์จะจัดทำบุญเลี้ยงพระ แต่ครั้งนี้ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนเพราะได้รับผลกระทบโรคไวรัสโควิด 19 ระบาดจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีและตกลงกันว่าแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านดีกว่าเป็นการทำบุญให้กับนางทองใบ  ฤทธิเผ่าพันธุ์ อายุ 87 ปี คุณแม่ในวันคล้ายวันเกิด จึงเชิญ นายไพฑูรย์  วงค์วรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง มาเป็นประธาน ในฐานะตนเป็นกำนันซึ่งเป็นคนในพื้นที่ไม่สามารถที่นิ่งเฉยได้ดังนั้นตนพร้อมครอบครัวและญาติพี่น้องจึงได้ร่วมกันจัดถุงยังชีพมาแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะช่วยกันเท่าที่เราจะได้ ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการ ปฏิบัติตามประกาศทางราชการอย่างเคร่งครัด ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสู้กับพิษภัยไวรัสโควิด19

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา นพดล แก้วเรือง ไพรัช ภมรพล โสภณ สว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร ดนัยภพ สังข์สุวรรณ /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here