ชาวลำพะยาร่วมกันผลิตแมสแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สู้ภัย COVID-19(ยะลา)

7

ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อบต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายอมร ชุมช่วย (ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา รักษาการแทนนายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา)มอบหมายให้ นายสันติ สุพรวดี ปลัดอำเภอเมืองยะลา นายทนง ไหมเหลือง นายก อบต.ลำพะยา ผอ.เกียรติศักดิ์ สงวนศักดิ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา รพ.สต.ลำพะยา บัญฑิตแรงงาน ต.ลำพะยา และประชาชน ต.ลำพะยา ร่วมกันผลิตแมสแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here