ชาวลพบุรี 11 อำเภอ รวมพลังแสดงเจตนารมย์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

12

ที่ บริเวณลานด้านหน้า ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวแทนประชาชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี กว่า 1,000 คน ได้รวมตัวกันแสดงเจตนารมย์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยแต่งกายเสื้อสีเหลือง และจัดทำป้ายข้อความแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร และโบกธงชาติไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสาบันชาติ 

 นางยุวรินทร์ ปณิธิเจริญวงศ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี ในฐานะรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนิมิตร์ เทียมมงคล ประธานกลุ่มกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันจังหวัดลพบุรี ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ระบุเนื้อหาว่า

สถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มคณะบุคคลกระทำเชิงสัญลักษณ์ ที่เป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นการ ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมที่มีการจาบจ้วง การแต่งกายล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยก และส่งผลให้เกิดความไม่สงบในสังคมอย่างไม่จบสิ้น โดยระยะหลังเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า เป้าประสงค์ที่แท้จริง คือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย และท้าทายอำนาจรัฐ

ชาวลพบุรี 11 อำเภอ รวมพลังแสดงเจตนารมย์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการย่ำยีหัวใจคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดที่จะอดทนอดกลั้นได้อีกต่อไป  ในนามของกลุ่มองค์กร และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ขอแสดงจุดยืนในการแสดงออกถึงการรวมใจและพร้อมที่จะออกมาต่อสู้ เพื่อปกป้องสถาบัน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาวลพบุรี 11 อำเภอ รวมพลังแสดงเจตนารมย์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภายหลังยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีแล้ว กลุ่มประชาชนและผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มารวมตัวในวันนี้ จำนวน 1,000 คน ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติร่วมกัน เพื่อย้ำถึงเจตนารมย์ที่จะปกป้องสถาบัน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here