ชาวป่าแมต “แสนดีใจ” หลังเทศบาลตำบลป่าแมต “เปิดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” (อปพร.) เพื่อ ให้บริการพี่น้องประชาชน โดยชุมชน

3

เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นำโดย นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล , สมาชิก อปพร.ตำบลป่าแมต ร่วมพิธีเปิดป้าย “ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลป่าแมต” โดยมี เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจิมป้ายเปิดป้ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางเทศบาลตำบลป่าแมต โดยคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล , สมาชิก อปพร.ตำบลป่าแมต ร่วมทำการเปิดป้าย “ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลป่าแมต” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการพี่น้องประชาชน โดยชุมชน

จากการเปิด “ศูนย์อปพร .ของเทศบาลตำบลป่าแมต ในครั้งนี้ ทำให้พี่น้องชาวบ้านที่ไปร่วมงานและรับทราบข่าวจากเพื่อนๆที่ไปร่วมงาน”ต่างยินดี” เป็นอย่างยิ่งและดีใจซึ่งจะได้รับการบริการ การช่วยเหลืองานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here