ชาวบ้าน อ.เด่นชัย ทวงคืน ที่ดินสาธารณะฝายแม่พวก 13 ไร่

4

ความคืบหน้าการทวงคืนที่ดินสาธารณะจำนวน 13 ไร่ บริเวณฝายแม่พวก ริมห้วยแม่พวก ต.เด่นชัย จ.แพร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการดำเนินการในช่วงสร้างฝายแม่พวก  แต่ปัจจุบันมีการควบควมไปกับที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์ของเอกชนรายหนึ่ง  ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้ที่ดินดังกล่าวได้เหมือนเดิม ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานก่อนปี พ.ศ. 2560 

ล่าสุด สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ส่งเจ้าพนักงานรังวัดที่ดินเข้ารังวัดบริเวณฝายแม่พวก สองข้างทางเข้าอำเภอเด่นชัย โดยมีเจ้าหน้าที่ฯและฝ่ายปครอง ต.เด่นชัยฯ นายเสถียร  อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอนางกรรณิกา ศรีใจวงศ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย นายครองชัย วรินทร์ ช่างรังวัด สำนักงานที่ดินอำเภอสูงเม่น  นายเทพ เมฆอากาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.เด่นชัย นายจำลอง กาวีวน ที่บ้านหมู่ที่ 11ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเคยมีหมุดที่ดิน  ป้ายแสดงที่ดินสาธารณะและสัญลักษณ์แนวเขตเป็นต้นไม้ใหญ่ ขณะนี้ถูกทำลายจนหมดแล้ว  อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังไม่คืบหน้าใดใด 

ประชาชนในหมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในฐานะผู้ร้องได้กล่าวว่า  เรื่องนี้มีเอกสารหลักฐานพร้อมอยู่ที่หน่วยราชการที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ  และเทศบาลตำบลเด่นชัย  สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ยาก  เพียงปักหมุดที่ดินสาธารณะตามขั้นตอนของกฎหมาย  แต่ดูเหมือนว่า เรื่องง่ายๆ แต่ถูกทำงานล่าช้า  ไม่มีการสรุปหรือหาข้อยุติอย่างเป็นธรรม  โดยเฉพาะหน่วยราชการหลายหน่วยใช้วิธีการไกล่เกลี่ย  ไม่ดำเนินการพิทักษ์สิทธิของประชาชน

นายอิสรา  สุขแจ่มใส  นายอำเภอเด่นชัย กล่าวว่า   กรณีนี้เป็นกรณีที่อย่าเรียกว่า  ข้อพิพาทเลยแต่เป็นการตีความในข้อกฎหมายที่แตกต่างกันมากกว่า เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันมานานแล้ว  กรณีนี้ทางอำเภอได้พยายามให้ปัญหาหมดไป มีการไกล่เกลี่ยตกลงกันที่ศาลหลายรอบ  ซึ่งได้ข้อยุติว่าเจ้าของที่ดินปัจจุบันจะไม่คัดค้านการออกหนังสือ นสล.บังเอิญเจ้าของที่ดินเสียชีวิตไปเสียก่อน  ทำให้ทางญาติเข้ามาเป็นคู่ความแทน จึงมีปัญหาว่า ใครจะเป็นผู้ได้รับการมอบอำนาจทำการแทนเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงของศาลได้ จึงไม่สามารถจัดการบางส่วนได้  พื้นที่ที่มีความเห็นไม่ตรงกันมีจำนวน 3 แปลง  แปลงหนึ่งเจ้าของที่ดินทำการคัดค้าน ส่วนอีก 2 แปลงเจ้าของที่ดินไม่คัดค้าน  สองแปลงนี้จึงแจ้งไปยังเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้ก่อนได้   เมื่อออกเสร็จแล้ว  ส่วนแปลงสุดท้ายยังมีคดีความอยู่ในศาลกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนคู่ความเนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต  บุตรชายได้เข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งต้องรอดำเนินการตามระเบียบเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาใดใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ปัญหาที่ดินสาธารณะที่ถูกควบรวมไปในที่ดินเอกชน เป็นสิ่งที่น่าแปลกสำหรับการทำงานของทางราชการที่รักษากฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  กลับยินยอมให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินสาธารณะไปได้  นอกจากนั้นการแก้ปัญหาซึ่งมีหลักฐานอยู่ชัดเจน ก็ยังมีการดำเนินการที่ล่าช้า ทำให้ผู้บริหารที่ทราบเรื่องย้ายไปดำรงตำแหน่งจังหวัดอื่น  เจ้าของที่ดินเสียชีวิต  การทำลายร่องรอยความเป็นสาธารณะก็เห็นอยู่แต่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด  ปล่อยเวลาให้เน่นนานไป  อย่างไรก็ตามประชาชนชาวอำเภอเด่นชัยกำลังเฝ้าติดตามการแก้ปัญหาทวงคืนที่ดินสาธารณะจำนวน 13 ไร่ให้กลับคืนมาเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ซึ่งในบริเวณดังกล่าวถือเป็นจุดสำคัญของลำน้ำแม่พวก เป็นจุดที่เทศบาลตำบลเด่นชัย สามารถใช้เป็นพื้นที่สาธารณะจัดงานประเพณีลอยกระทง  งานสงกรานต์ เทศกาลอื่นๆ กิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ำแม่พวก รวมไปถึงเปิดให้เอกชนได้เข้ามาใช้สถานที่สร้างเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี  แต่กลับถูกนำไปเป็นของเอกชนรายใดรายหนึ่งอย่างน่าเสียดาย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here