ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 2)

5

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ต้องขอบคุณท่าน ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ที่ท่านได้ให้ความสำคัญกับการ Kickoff โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมาณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการต้นแบบนี้อย่างจริงจัง ทุกท่านที่เข้าร่วมได้ให้ความสำคัญกับการจัดการงบประมาณประจำปี 2563 แบบใหม่ โดยนำ ERP Software ของภาครัฐ (์NEXTGOV) เข้ามาเครื่องมือในจัดทำและบริหารงบประมาณต้นแบบ ซึ่งจะสามารถวัดผลสำริดได้ในทุกขั้นตอน นับเป็นมิติใหม่ของการบริหารงบประมาณของส่วนท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค รวมไปถึงส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ การบริหารส่วนกลาง 4.0 ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 2) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference
ชาวบ้าน ทานไอศกรีมเต็มแท่ง เสียที (ตอน 2) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here