ชาวบ้านแม่ลัวและน้ำกลายฯ “ขอบคุณ” นายกวิทยา กันกา อบต.ป่าแดง ที่จัดงบฯ ขุดลอก สิ่งกีดขวางทางน้ำ หลังพายุกระหน่ำ ดินโคลน

2

ที่บ้านแม่ลัว ม.4 หมู่ 6 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทาง นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ได้มอบหมาย นายสมชาย คูหา ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริการส่วนตำบลป่าแดงพร้อมช่างฯ เข้ากำกับดูแลการขุดลอก สิ่งกีดขวางทางน้ำ หลังพายุกระหน่ำ ดินโคลนสไลด์ พร้อมมอบให้ นางสาวพัชรินทร์ เตชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านแม่ลัวฯ และนายเอกพงษ์ ทะฤาษี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านแม่ลัวและคณะกรรมการหมู่บ้าน ดูแลการขุดลอกในพื้นที่  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวบ้าน  ทั้งนี้ยังมี นางสาวพิกุลทอง แก้วอิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง หมู่ 4 และนายสมคิด ขันธ์คำ ส.อบต.หมู่ 6 มาร่วมดูแลในการขุดลอกด้วย

ในส่วนอีกฟากหนึ่งตำบลป่าแดง มีบ้านน้ำกลาย ห้วยหยวกและบ้านปากกลาย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ และถนนบางจุดมีดินสไลด์ ส่งผลกระทบในการสัญจรของชาวบ้าน จึงมีการขุดลอกและปรับเกี่ยถนนด้วย การขุดลอกฯ ได้รับการสนับสนุนรถแมคโคร

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง “สจ.เดี่ยว” นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สจ.เขต 6 อ.เมืองแพร่ ประสานเรื่องรถแมคโคร นายสมชาย คูหา ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง พร้อมทีมช่าง เข้ากำกับการขุดลอก และมีนายประเสริฐ อินประถม ผู้ใหญ่หมู่ 5 บ้านน้ำกลาย  นายสุนทร เมฆอากาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงและนายพรพิพัฒน์ ขัดแสนจักร สมาชิกสภาองค์การบบริหารส่วนตำบลป่าแดง หมู่ 7 โดยมี นายสมศักดิ์  ขัดแสนจักร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และ นายมนูญ  ฉาใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลป่าแดง ร่วมคอยดูแลการขุดลอกในพื้นที่ด้วย

นายณัฐธกา กันกา กำนันตำบลป่าแดง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณท่านนายกอนุวัธวงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่าน สจ.เดี่ยวและนายกวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ที่ได้ประสานหน่วยงานต่างๆเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตำบลป่าแดง และที่สำคัญทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ที่ได้จัดสรรงบประมาณ และขอบคุณทุกหน่วยงาน แทนพี่น้องประชาชนในตำบลป่าแดงมาอีกครั้งหนึ่ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here