ชาวบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบฯ สุดปลื้ม นอภ.สอง มาเยี่ยมเยือน พร้อมนำขนม เสื้อผ้ามอบให้นักเรียนร.ร.บ้านแม่พร้าว

6

 นายศุภชัย  บุญทิพย์  นายอำเภอสอง  จังหวัดแพร่  ได้เดินทางพร้อมด้วย นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.สอง  นายมิตร เสาวะระ กำนันตำบลสะเอียบ นายรณชัย ม้าทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ต.สะเอียบ  นายวินัย สาใจ  หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่พร้าว และคณะสื่อมวลชน เยี่ยมเยือนประชาชนชาว บ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ สืบเนื่องจากช่วงปลายเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอสอง ระดับน้ำแม่ยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤต น้ำยม เอ่อล้นหลากเข้าท่วมสะพานไม้ผาอิงบ้านอาข่า แม่พร้าว ที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักของชาวบ้านแม่พร้าว  หลังจากระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้าน นายศุภชัย บุญทิพย์ ได้ประสานให้ทางสำนักงานปป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมชาวบ้านช่วยร่วมแรงร่วมใจกันลงมือซ่อมแซมสะพานกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

นายศุภชัย  บุญทิพย์ กล่าวว่า วันนี้ตนตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมเยือนประชาชนชาวบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ  โดยเฉพาะ ตั้งใจมานานแล้วแต่ติดภารกิจหลายอย่างในวันนี้จึงหาโอกาสมา เพื่อพบปะพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านกับผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียน ว่ามีสิ่งไหนที่ต้องการขาดเหลืออะไรบ้าง  ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว บ้านแม่พร้าวตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงจึงทำให้บรรยากาศโดยรอบมีอากาศหนาวเย็นมากและในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนชาวบ้านในครั้งนี้ ได้นำ ขนม นมเนย เสื้อผ้ามาแจกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พร้าวและเด็กอนุบาลในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(แม่ฟ้าหลวง)บ้านแม่พร้าวและได้กำชับให้ชาวบ้านทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน  

ในการมาเยี่ยมเยือนครั้งนี้ได้มี นายณัฐพงษ์ มะเยอะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นาย กัณฑพิชย์  ศรีโตนไชย ผอ.โรงเรียนบ้านแม่พร้าว และนายวินัย จินะโสต ครูอาสา ประจำศูนย์การเรียนฯและนางสาวอัมรา  อะเคอะ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พร้าวคอยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการมาเยี่ยมเยือนและมอบของ ในครั้งนี้ของนายอำเภอ.สอง ทำให้คณะนักเรียนและชาวบ้านแม่พร้าวต่างดีใจกันเป็นอย่างยิ่ง ในการพูดคุยถามไถ่ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอาข่า เพื่อ

ทราบปัญหาความเดือนร้อนความเป็นอยู่ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนชาวบ้านแม่พร้าว นอกจากนั้นยังหารือส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งอำเภอจะได้นำข้อมูลปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ซึ่งในเรื่องนี้ทางชาวบ้านแม่พร้าว ตำบลสะเอียบออำเภอสอง จังหวัดแพร่ ต่างยินดีและดีใจกับท่านนายอำเภอสอง ที่มาเยี่ยมเยือนชาวบ้าน พร้อมนำสิ่งของมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พร้าวและเด็กอนุบาลในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(แม่ฟ้าหลวง)บ้านแม่พร้าวในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here