ชาวบ้านเอื้ออาทร “ต่างดีใจ” หลังทต.ป่าแมต, จนท.การเคหะ จ.ลำปาง ,และปธ.ชุมชนฯ รุดตรวจสอบเหตุร้องเรียน น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น

6

08ที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางเทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายช่างโยธา นิติกร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานการเคหะจังหวัดลำปาง , ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทร เข้าตรวจสอบตามเหตุร้องเรียนและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ตามที่เทศบาลตำบลป่าแมต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนบ้านเอื้ออาทรตำบลป่าแมต กรณีได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในลำคลองเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และมีน้ำขังบริเวณดังกล่าว

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้คลองเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการแก้ไขเหตุร้องเรียนและระงับเหตุรำคาญดังกล่าว และเพื่อดำเนินการตาม ระเบียบกฏหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ธีรพงษ์  ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here