ชาวบ้านเข้าคิวรับแจกถุงยังชีพช่วยเหลือพิษไรวัสโควิด19ระบาด(สุพรรณบุรี)

2

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ระบาด รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ขอให้พี่น้องประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพถูกสั่งให้หยุดทำงาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า นายวรภพ ฉิมพันธ์  นายก อบต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยข้าวสาร น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่เป็ด  เจลแอลกอออล์ และ หน้ากาอนามัยผ้า นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไวรัสโควิด 19 พื้นที่ หมู่ 2 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ เพื่อเป็นช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้น 

ขณะที่นายวรภพ ฉิมพันธ์  นายก อบต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์  เปิดเผยว่าจากปัญหาไวรัสโควิด19 ระบาด ส่งผลให้พี่น้องน้องประชาชนทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ มีทั้งหมดจำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวน กว่า 2,500 หลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่รอความหวังจากทางรัฐบาลแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท  แต่เนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกร จึงยังไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในชุดแรก บางรายไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ระบบ AI แจ้งเข้ามาในระบบว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จึงได้เสียสละควักกระเป๋าใช้เงินส่วนตัว จัดซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ระดับหนึ่ง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน จึงขอให้พี่น้องประชาชนทำตามประกาศทางภาครัฐ โดยจากนี้ไปจะได้ตระเวนนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ไดรับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งตำบลไร่รถ และขอให้ประชาชนอดทนต่อสู้กับไวรัสโควิด19 เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด19ไปด้วยกัน

ขณะที่ประชาชนหลายรายได้รับความเดือดร้อนหนักไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว วันหนึ่งมีข้าวกินเพียงแค่วันละ 2 มื้อเท่านั้นต้องอดมื้อกินมื้อเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากไม่ได้ทำงานจึงไม่มีเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน โชคยังดีที่นายวรภพ ใจบุญนำถุงยังชีพมาแจกให้ได้กินได้ใช้ประทังชีวิตไปได้อีกหลายวัน ประชาชนต่างขอขอบคุณนายวรภพ ที่ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว ได้แบ่งปันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งปันกันมาแจกให้กับประชาชนได้สู้ไปกับพิษภัยของไวรัสโควิด19

มงคล  สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา ไพรัช ภมรพล โสภณ สว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร นพดล แก้วเรือง ดนัยภพ สังข์สุวรรณ  / สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here