ชาวบ้านหนองเสม็ด จ.จันทบุรี ร่วมใจลอกคลองกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำใช้ในการเกษตร

4

ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หลังพบว่าชาวบ้านในพื้นที่กำลังช่วยกันกำจัดวัชพืชในคลองหนองเสม็ด ที่รองรับน้ำจากคลองวังโตนดเพื่อใช้ในการเกษตร หลังในพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง จนต้องรับน้ำจากชลประทาน ส่งเข้ามาช่วยเหลือชาวสวนในพื้นที่ ที่กำลังมีผลผลิตทุเรียนกำลังออกลูก และมีความต้องการใช้น้ำอย่างมาก แต่พบว่าในลำคลองมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านจึงรวมตัวกันกว่า 30 คน ดำเนินการลอกคลอง และกำจัดวัชพืช และสิ่งของกีดขวางทางน้ำออก เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ด้านนายสุทัศน์ โสประภา อายุ 50 ปี ชาวบ้านบ้านหนองเสม็ด ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำสวนทุเรียน มังคุด และ เงาะ มีความจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงผลผลิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับน้ำในสระภายในสวนเริ่มลดระดับลง และบางสวนเริ่มแห้งขอดทำให้ชาวบ้านต้องหาแหล่งน้ำจากคลองหนองเสม็ด ที่รับน้ำมาจากคลองวังโตนด ผันน้ำส่งมาให้ชาวบ้าน แต่ในร่องคลองมีวัชพืชปกคลุมเป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร จึงทำให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันมาช่วยกันลอกลำคลอง และแบ่งปันน้ำใช้ให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งไปได้ด้วยกัน

ภาพ-ข่าว นายไตรรงค์ มีทับทิม/จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here