ชาวบ้านตำบลสบสาย เตรียม บิ๊กเซอร์ไพรส์ต้อนรับ ครูบุษบา เข้ารับหน้าที่ นั่งนายก ทต.หลังกกต.รับรอง

16

กระแสความ”ชื่นชม” กับ ว่าที่นายกอบตสบสาย “ครูบุษบา” นางสาวบุษบา เดือนดาว ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกอบต ทั้งประเทศ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นอปท.หนึ่งที่มีการเลือกตั้งด้วย   มีผู้สมัครนายกฯ  3 คน คือ เบอร์ 1 นายเทพ ถนอม เบอร์ 2 นางสาวบุษบา เดือนดาว “ครูบุษบา” อดีตข้าราชการครู และเบอร์ 3 นายจิรวัตร เดือนดาว อดีตนายก.อบต

กระแสการเลือกตั้งในครั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสบสาย ต่างมีความหวังกับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ คนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะเข้าไปดูแลงบประมาณซึ่งเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชน ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป และชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันว่า นางสาวบุษบา เดือนดาว “ครูบุษบา” เบอร์ 2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแลประสบการณ์ ที่จะนำพาพี่น้องประชาชนตำบลสบสาย ไปสู่การพัฒนาให้ทัดเทียมกับตำบลอื่นได้อีก มากมาย  และชาวบ้านบอกว่า “ครูบุษบา” นางสาวบุษบา เดือนดาว เป็นคนอยู่ในพื้นที่ตลอด มีปัญหาอะไร สามารถเข้าปรึกษาได้ตลอด ถือว่าเป็นบุคคลที่พึ่งได้ และมีความมั่นใจ ที่จะร่วมพัฒนา สร้างความเป็นสุขให้ กับพี่น้องชาวบ้านตำบลบสายอย่าง แน่นอน

สำหรับผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ “ครูบุษบา” นางสาวบุษบาเดือนดาว ได้รับการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนท่วมท้นจากพี่น้องประชาชน ตามคาดหมาย

ในส่วนนโยบาย ที่จะทำเพื่อี่น้องตำบลสบสาย  1. พัฒนาโครงสร้าง 2. ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจ 4. รณรงค์การมีส่วนร่วม 5. เป็นศูนย์รวมการให้บริการ 6. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส หลังจากทราบผลการเลือกตั้ง ชาวบ้านตำบลสบสาย ต่างเตรียมตัวเตรียมใจคอยต้อนรับ “ครูบุษบา” นางสาวบุษบา เดือนดาว เข้ารับหน้าที่ “นั่งนายก” หลังกกต.รับรอง  และอาจจะมีอะไร “เซอร์ไพรส์” ในวันนั้น หรือไม่ค่อยติดตาม

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here