ชาวบ้านตำบลต้าผามอก อ.ลองฯ แสนดีใจเตรียมต้อนรับ พิกุล เอี่ยมพงษ์นายกอบต.หญิงคนเก่ง เข้าสานงานเพื่อพัฒนาตำบลให้รุดหน้า

12

ชาวตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เดิมเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากชุมชนเมืองโบราณ เมืองเชียงชื่น หรือเมืองจี๋น (จิ่นหรือตะกั่ว) เมืองโบราณ อยู่ในบริเวณตำบลต้าผามอก ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง สำหรับที่เรียกว่าตำบล ต้าผามอกนั้น บางท่านก็เล่าว่า คำว่า มอก หมาย ถึง ที่หมาย หรือหลักที่ปักทำเครื่อง หมายเอาไว้ โดยยึดถือภูเขาลูกหนึ่ง

ซึ่งปัจจุบัน ชาวบ้าน เรียก ว่าเขาผามอก โดยให้ความหมาย ว่าถ้าผู้ใด ต้องการเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้ามา หรือจะมา ติดตามหาญาติมิตรสหาย จะต้อง หมายเอา ภูเขาผามอกนี้เป็นมอก ( ที่หมายสำหรับเดินทาง ) ถ้ามาตามภูเขาที่หมายตาไว้นั้น ก็จะมาถึง ชุมชน(ตำบลต้าผามอกในปัจจุบัน ) และละบางท่าน ก็เล่าว่า เนื่องจากชุมชน ต้าผามอก นั้นมีภูเขาล้อมลอบ ซึ่งมักมีหมอกปก คลุมอยู่ตลอด เวลาชาวบ้านเลย ตั้งชื่อว่า ตำบลต้าผามอก ซึ่งต่อมาก็ได้ เรียกเปลี่ยนไปเป็น ตำบลต้าผามอก

สำหรับพี่น้องชาวบ้านในชุมชน มีหลากหลายอาชีพ การผลิตที่สำคัญของตำบล ได้แก่การเกษตรกรรมมีการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มะเขือม่วง ผักกาดเขียวปลี ยาสูบไม่น่าจะมีการปลูกหรือปลูกน้อยลง ในด้านการเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้ใช้งานบริโกค และเพื่อ จำหน่ายได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ โดย เฉพาะโค กระบีอ จะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปล่อย ให้สัตว์หากินเองตามทุ่งหญ้า

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก มีผู้สมัครนายกฯ เพียง  2 คนคือ เบอร์ 1 นางพิกุล เอี่ยมพงษ์ และ เบอร์ 2 นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์  สำหรับผลการเลือกตั้ง นางพิกุล เอี่ยมพงษ์ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องตำบลต้าผามอก ให้เป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

หลังจากเสร็จสิ้นเสียงปี่เสียงกลองและทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ และชาวบ้านตำบลต้าผามอก ต่างเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อต้อนรับ “นางพิกุล เอี่ยมพงษ์” นายกอบต.หญิงคนเก่ง เข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อพัฒนาตำบลต้าผามอก ตามสโลแกน “สานงานต่อ ก่องานใหม่ แก้ไขปัญหา อาสารับใช้”

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here