ชาวนาเร่งสูบน้ำเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องไม่ให้แห้งตาย ด้านชลประทานวอนใช้น้ำอย่างประหยัด(มีคลิป)

4

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายรายในพื้นที่ จ.ชัยนาท ได้เร่งตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อทำการสูบน้ำจากคลองชลประทานลงสู่นาข้าวเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องไม่ให้แห้งตาย หลังจากที่ระดับน้ำในคลองชลประทานหลายสายเริ่มมีระดับน้ำลดลง ซึ่งทางด้านสำนักงานชลประทานที่12 ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำให้ใช้กันอย่างประหยัดด้านนายประเชิญ  แก้วกำเนิด  อายุ62 ปี เกษตรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ ม.5 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท หนึ่งในเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำนา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่กรมชลประทานเริ่มปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลย ไม่มีน้ำใช้ได้อย่างปกติ เนื่องจากระดับน้ำในคลองต่ำกว่าท่อส่งน้ำที่วางเอาไว้ ส่วนนาข้าวของตนเองได้ทำการเพาะปลูกไปแล้วกว่า 7ไร่ ซึ่งปัจจุบันใกล้ที่จะประสบปัญหาขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังตั้งท้อง ซึ่งหากกรมชลประทานไม่มีน้ำปล่อยมาให้ ตนเองก็จะทำการลงทุนขุดบ่อบาดาลเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้และเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เนื่องจากพื้นที่นาข้าวของตน อยู่ด้านท้ายน้ำ ห่างไกลจากคลองชลประทาน ซึ่งจากการที่ได้นำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำจากคลองส่งไปเพื่อเลี้ยงต้นข้าว ก็ไม่เป็นผล เพราะว่าสูบไปเท่าไร น้ำก็แห้งหายไป ทั้งนี้ก็อยากที่จะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยปล่อยน้ำมาช่วยชาวนาหน่อย หรือไม่ก็ทำฝนเทียมอย่าเมื่อก่อนให้ฝนตก ก็อาจที่จะช่วยใช้ชาวนามีน้ำไว้ใช้ทำนาได้    ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่12 ได้ขอความร่วมมือกับผู้ใช้น้ำ ให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวให้ทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ โดยทางกรมชลประทานได้มีทำการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือและยังเป็นการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกน้อยกว่าปกติในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน ที่จะถึงนี้

ภาพ-ข่าว  ส.อ.วรชล  ฟักขาว  จ.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here