ชาวนาบ้านมะขามล้มแห่นางแมวปลัดขิกขอฝนเทวดาสู้ภัยแล้ง(สุพรรณบุรี)

5

ชาวบ้านมะขามล้ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ทนไม่ไหวสุดทนอีกต่อไปหลังจากเข้าสู่ฤดูทำนาแต่กลับไม่มีน้ำรอกรมชลประทานจัดสรรน้ำมาให้ก็ไม่มีน้ำที่จะนำมาแบ่งปัน ดังนั้นจึงต้องพึ่งเทวดา

 ที่ จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านมะขามล้ม  ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า รวมตัวกันจัดพิธีแห่นางแมว ปลัดขิก รอบหมู่บ้านเพื่อขอฝนจากเทวดาตามความเชื่อ โดยมีนายวีระ หวลบุดตา นายก อบต.มะขามล้ม และนายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีด้วย

นายวีระ นายก อบต.มะขามล้ม เปิดเผยว่าที่มาก่อนหน้านี้ ตนได้ร่วมกับจิตอาสาชาวบ้านมะขามล้ม ได้ช่วยกันกำจัดวัชพืชทำความสะอาดลำคลองสายวัดป่าเลไลยก์-บางลี่ ระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อเปิดทางนำน้ำมาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคบริโภคและรดต้นมะม่วง และยังช่วยระบายให้น้ำไหลสะดวกป้องกันน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นน้ำในคลองก็แห้งไม่เหลือให้ชาวบ้านได้ใช้ทำให้ได้รับความเดือดร้อน รอทางกรมชลประทานจัดสรรน้ำมาให้ก็ไม่มีน้ำต้นทุนดังนั้นที่พึ่งสุดส้ายของประชาชนก็คือเทวดา จึงได้ร่วมกันทำพิธีแห่นางแมวและปลัดขิกขอฝนขึ้น

ทางด้านนายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าวันนี้ชาวบ้านมะขามล้มได้มาร่วมกันแห่นางแมวขอฝนจากเทวดาบนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลชาวนาจะได้มีน้ำทำนากัน นี่จะเข้าเดือนแปดแล้วยังไม่มีฝนตกลงมาซักเม็ดเลยความเดือดร้อนของชาวบ้านมีทุกหย่อมหญ้า วันนี้เราจึงมารื้อฟื้นประเพณีเก่าๆด้วยการแห่นางแมว เนื่องจากแมวเป็นทูตของเทวดา และโดยธรรมชาติจะกลัวน้ำพอถูกน้ำแล้วแมวจะร้องซึ่งเสียงร้องของแมว จะส่งไปถึงเทวดาบนสรวงสวรรค์ และเทวดาก็ได้จะรู้ว่าตอนนี้ชาวบ้านมะขามล้มเขากำลังเดือดร้อน จะได้โปรยฝนลงมาให้ได้ทำนากัน ตอนนี้ข้าวในนาปลาในน้ำก็จะไม่เหลือแล้วเหี่ยวแห้งหมดแล้ว ดังนั้นวันนี้พวกเราชาวบ้านมะขามล้ม จึงได้ร่วมกันทำพิธีแห่นางแมวรอบหมู่บ้านหมู่ 2 -3 -4 -12 และหมู่ 14  ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ขึ้นดังกล่าวเพื่อฝนจะได้ตกจะได้มีน้ำทำนาทำสวนและอุปโภคบริโภค

มงคล  สว่างศรี  ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต  แตงโสภา  ไพรัช  ภมรพล  โสภณ สว่างศรี นิกร  สิงห์พิมาตร์ นพดล  แก้วเรือง ดนัยภพ สังข์สุวรรณ /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here