ชาวนาบุกบ้าน รมช.เกษตรวอนชลประทานส่งน้ำช่วยเหลือชาวนา(สุพรรณบุรี)

3

ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก อ.ศรีประจันต์ อ.ดอนเจดีย์ อ.เมืองสุพรรณบุรี และ อ.อู่ทอง บางส่วน กว่า 100 คน เข้าพบนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่บ้านเรือนไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเรียกร้องขอให้นายประภัตร ช่วยประสานชลประทาน หลังจากชาวนาได้เริ่มทำนาปีฤดูการผลิต ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ตามประกาศของกรามอุตุนิยมวิทยา ให้เกษตรทำนาฤดูการผลิตนาปี 2563 แต่ขณะนี้ในพื้นที่ทำนาฝนตกลงมาน้อยมาก นาข้าวที่ชาวนาลงทุนทำไปแล้วกำลังจะได้รับความเสียหายหากเดือนนี้ฝนมาทิ้งช่วงอีก จากนั้นนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ จึงได้พาคณะผู้นำชุมชนและเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี กว่า 100 คน เดินทางไปตรวจสอบปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท โดยมีนายมณเฑียร สงฆ์ประชา สส.จ.ชัยนาท นายอนุชา น้อยวงศ์ สส.จ.พิษณุโลก ในฐานะอนุกรรมาธิการลุ่มน้ำเจ้าพระยา นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ผู้นำชุมชนและเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี เกษตรกร จ.ชัยนาท จ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งหาแนวทางให้ความช่วยเหลือชาวนาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน

 โดยมีนายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ชี้แจงการปริหารจัดการน้ำของชลประทานให้ชาวนาได้รับทราบปริมาณน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ วันละ 22 ล้านคิว แต่น้ำเข้ามาเขื่อนเจ้าพระยา วันละ 10 ล้านคิว ก่อนที่จะจัดสรรลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน และคลองมะขาม-เฒ่าอู่ทอง (คลอง มอ.) สำหรับเขื่อนเจ้าพระยา มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 2.1 ล้านไร่ ขณะนี้เกษตรกรได้ทำนาไปแล้ว กว่า 4 แสนไร่ หากช่วงน้ำฝนไม่ตกลงมานาข้าวที่เกษตรกรทำไว้จะได้รับความเสียหายทั้งหมดเกษตรกรจึงวอนชลประทานหาทางช่วยเหลือ ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้เกษตรกรใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงนี้ ด้านนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ จึงติดต่อโทรศัพท์ไปยัง นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อขอให้ชลประทานระบายน้ำเข้าเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มจำนวนอีก 5 ลบม.เพื่อทางเขื่อนเจ้าพระยา จะได้มีปริมาณน้ำจัดสรรให้เกษตรกรใช้ทำนาในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเดือน มิ.ย.นี้  แต่หลังจากเดือน มิ.ย.จะมีฝนตกและมีพายุเข้าเกษตรกรก็จะมีน้ำทำนาไปจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  โดยนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน รับข้อเสนอของชาวนา พร้อมกับจะเร่งดำเนินการระบายน้ำเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มอีกจำนวน 5 ลบม.ซึ่งจะนำเรื่องเข้า  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้เป็นวาระเร่งด่วน ชาวนาต่างพอใจรอความหวังจากชลประทานปล่อยน้ำมาช่วยเหลือระหว่างฝนทิ้งช่วงฤดูการทำนาปี 2563   

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าต้นน้ำเจ้าพระยาวันนี้ มีน้ำเหลือน้อย แต่พี่น้องชาวนาได้ใช้สิทธิ์ ว่าหลังจากประกาศ วันที่ 18 พฤษภาคมโดยกรมอุตุนิยมว่าเข้าสู่ฤดูฝนให้ทำนาได้ จากวันที่ 18 พ.ค.ถึงวันนี้ เกษตรกรทำนาไปแล้วประมาณไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ และยังไม่ได้ทำอีกประมาณ 1,500,000 ไร่ เป็นปัญหาที่ฤดูทำนาชาวนาไม่ได้ทำนาเพราะฝนตกลงมาน้อยและก็ทิ้งช่วง เข้าใจว่าน้ำมีน้อย จึงขอร้องให้ทางชลประทาน ควรจะปล่อยน้ำให้กับพี่น้องในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีนและแม่น้ำน้อย รวมทั้งคลอง มอ. ซึ่งถ้าเกษตรกรทำนาช้ากว่านี้ ก็จะมีปัญหา น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ประมาณวันละ 22 ล้าน แต่น้ำมาถึงประมาณ 10 ล้านคิว จังหวัดต่างๆเช่น กำแพงเพชร นครสวรรค์จังหวัดตาก พอใช้น้ำไปแล้วบางส่วนมากกว่าครึ่ง จึงขอเพิ่มน้ำจากกรมชลประทานเพิ่มน้ำให้อีกวันละ 5 ล้านคิว เพื่อให้เกษตรกรได้ทำนาและช่วยเหลือชาวนาช่วงฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. ต่อจากเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม จะเกิดพายุเข้ามามีฝนมากอีก และน้ำจะท่วม ดังนั้นในช่วงนี้ 1 เดือน จึงขอให้ชลประทานเพิ่มน้ำอีกวันละ 5 ล้านคิว ให้กับพี่น้องเกษตรกร จะได้มีความสุขไม่เครียดที่มีน้ำทำนา การที่เพิ่มน้ำ 5 ล้านคิวต่อวัน ให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ได้มีความสุข ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องไวรัสโควิด19 ระบาด

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก  ธนกฤต  แตงโสภา  ไพรัช ภมรพล  โสภณ  สว่างศรี  นิกร  สิงห์พิมาตร นพดล แก้วเรือง ดนัยภพ  สังข์สุวรรณ  /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here