ชาวทุ่งเสลี่ยมคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวภาพ (สุโขทัย)

5

ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนจาก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล  ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม และตำบลเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก กว่า 800 คน เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ กรณีที่มีผู้ประกอบการเอกชนจะเปิดดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพในพื้นที่ โดยมีการให้ข้อมูลด้านดีด้านเสียให้กับชาวบ้านได้ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเมื่อถึงเวลาลงมติ ชาวบ้านทั้งหมดไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงจะส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้าน กลิ่น เสียง ฝุ่นควัน และน้ำเสีย รวมถึงพืชผักและผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหายได้  โดยชาวบ้านไม่สนใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับ  โดยนายวสันต์  สุภา ประชาชนร่วมคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวภาพ และอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพ กล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะนาข้าว อีกทั้งหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพจริง ผลประโยชน์ก็จะไปตกอยู่ที่ชาวบ้านเพียงกลุ่มเล็กๆแต่ผลเสียกลับมีมากกว่าทั้งปัญหามลภาวะฝุ่นควัน น้ำเสีย และอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย ทำให้การทำประชาพิจารณ์ ในครั้งนี้จำเป็นต้องยกเลิกการดำเนินงานไปก่อน   

ภาพ-ข่าว ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จ.สุโขทัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here