ชาวชัยนาทร่วมตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์เดินลงจากเขาธรรมามูลรับบิณฑบาต

3

ที่บริเวณ วัดธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท  นายสมบูรณ์  ศิริเวช  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชัยนาท ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 85 รูป ที่เดินลงจากเขาธรรมามูล เพื่อรับบิณฑบาต เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

การตักบาตรเทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ คือการตักบาตรเทโว เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ถือเป็นประเพณีนิยมที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เละได้กลายเป็นประเพณีนิยมของชาวไทย ซึ่งจังหวัดชัยนาท ได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี อันดรงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป

สำหรับงานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดชัยนาทในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 ซึ่งได้จัดให้มีขบวนแห่จำลอง เสมือนว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และมีขบวนกลองยาว  นางฟ้า นางสวรรค์ เทวดา ผีเปรต นำหน้าขบวนรถรูปหล่อจำลองหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท เพื่อให้ประชาชน ได้กราบสักการะ และร่วมทำบุญ

ภาพ-ข่าว วรชล  ฟักขาว  ภาพ/ข่าว  จ.ชัยนาท 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here